Lavirintski zaptivač za osovinu Ø17 i kućište Ø47

Lavirintski zaptivač ležaja osovine transportne trake
Lavirintski zaptivač ležaja osovine transportne trake Ø17 i kućište Ø47