Lavirintski zaptivači ležajeva

Izrađujemo garniture lavirintskih zaptivača za sve vrste ležajeva koji se primenjuju kod pokretnih traka (u posebnim uslovima rada).
Zaptivne grupe se izrađuju od kvalitetnih tehničkih materijala otpornih na niske i visoke temperature, kao i na hemijske i mehaničke uticaje.