Lavirintski zaptivači ležajeva

Izrađujemo garniture lavirintskih zaptivača za sve vrste ležajeva koji se primenjuju kod pokretnih traka (u posebnim uslovima rada).
Zaptivne grupe se izrađuju od kvalitetnih tehničkih materijala otpornih na niske i visoke temperature, kao i na hemijske i mehaničke uticaje.

Lavirintski zaptivači ili, kako se još nazivaju, labirintski zaptivači ili zaptivke se koriste za proizvodnju i remont transportnih traka gde se ugrađuju kao neposredna zaštita ležajeva usled spoljašnih uticaja sunca, vetra, vode, prašine i slično, čime se u velikoj meri produžava životni  vek istih.