Plastični ugao za pakovanje

Zaštitni ugao za pakovanje - Plasticni ugaonik za PP trake
Plastični ugaonici služe da spreče oštećenje paketa od strane PP trake i samim tim štiti osetljive ivice paketa